Lấy của người quen bác ạ, cho dùng thử mấy hôm không thích thì trả lại. :hihi
Nó là Lt15i, màu ghi của DOCOMO :ha