Close

Diễn đàn sony - Thảo luận chuyên sâu về sony

Chào mừng đến với Diễn đàn sony - Thảo luận chuyên sâu về sony.

Diễn đàn sony - Thảo luận chuyên sâu về sony

Chào mừng đến với Diễn đàn sony - Thảo luận chuyên sâu về sony.

 1. Thông tin chung Bài viết cuối

  1. Thông báo

   (1 Đang xem)

   Các thông báo chính thức từ ban quản trị Sony Việt tới các thành viên

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 9
   • Bài viết: 9
  2. Các bài viết đóng góp review, mở hộp sản phẩm Sony từ các thành viên

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 182
   • Bài viết: 2,402
  3. Tư vấn mua sắm

   (68 Đang xem)

   Thắc mắc, phân vân khi chọn mua các sản phẩm của Sony

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1,734
   • Bài viết: 14,592
  4. Hội nhóm | Offline

   (3 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 113
   • Bài viết: 4,906
 2. Xperia Discuz Bài viết cuối

  1. Các bài hướng dẫn chung cho nhiều mẫu Xperia

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 794
   • Bài viết: 4,912
  2. Ảnh chụp từ Xperia

   (9 Đang xem)

   Nơi trình diễn những bức ảnh được chụp từ Xperia

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 398
   • Bài viết: 8,058
  3. Ứng dụng

   (359 Đang xem)

   Các ứng dụng android được phân chia theo độ phân giải màn hình

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 583
   • Bài viết: 4,388
  4. Games

   (39 Đang xem)

   Các game sắp xếp theo độ phân giải màn hình

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 338
   • Bài viết: 2,531
  5. Theme | Hình nền

   (20 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 313
   • Bài viết: 4,088
 3. Xperia™ 2016 Bài viết cuối

  1. Xperia™ X Series

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 12
   • Bài viết: 72
  2. Xperia™ XA

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 11
   • Bài viết: 34
 4. Xperia™ 2015 Bài viết cuối

  1. Xperia™ Z5

   (11 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 157
   • Bài viết: 2,041
  2. Xperia™ Z5 Compact

   (2 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 19
   • Bài viết: 143
  3. Xperia™ M5

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 29
   • Bài viết: 336
  4. Xperia™ C5 Ultra

   (7 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 21
   • Bài viết: 164
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 178
   • Bài viết: 1,263
  6. Xperia™ E4 | E4 Dual

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 41
   • Bài viết: 253
 5. Xperia™ 2014 Bài viết cuối

  1. Xperia Z3

   (218 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2,143
   • Bài viết: 26,352
  2. Xperia Z3 Compact

   (3 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 352
   • Bài viết: 3,227
  3. Xperia Z2

   (14 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1,470
   • Bài viết: 14,021
  4. Xperia Z1 Compact

   (2 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 303
   • Bài viết: 3,872
  5. Xperia M2

   (3 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 308
   • Bài viết: 2,012
  6. Xperia C3

   (2 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 254
   • Bài viết: 1,608
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 39
   • Bài viết: 269
  8. Z3 Tablet Compact

   (2 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 18
   • Bài viết: 88
 6. Xperia™ 2013 Bài viết cuối

  1. Xperia Z

   (38 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. Mod | Thay đổi Rom

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2,799
   • Bài viết: 33,763
  2. Xperia Z1

   (457 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. Mod | Thay đổi rom

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 4,001
   • Bài viết: 49,505
  3. Xperia ZL

   (274 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. Mod | Thay đổi Rom

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 192
   • Bài viết: 2,515
  4. Xperia SP

   (29 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. Mod | Thay đổi Rom

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 646
   • Bài viết: 8,929
  5. Xperia ZR

   (5 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. Mod | Thay đổi Rom

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 524
   • Bài viết: 7,181
  6. Xperia E | L

   (2 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. Mod | Thay đổi Rom

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 427
   • Bài viết: 4,340
  7. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 59
   • Bài viết: 476
  8. Xperia Z Ultra

   (20 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. Mod | Thay đổi rom

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 525
   • Bài viết: 4,865
  9. Xperia M

   (9 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. Mod | Thay đổi Rom

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1,094
   • Bài viết: 13,045
  10. Xperia C

   (251 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 271
   • Bài viết: 2,570
  1. TV Bravia

   (8 Đang xem)

   Thảo luận chung các vấn đề liên quan đến kỹ thuật sử dụng TV

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 274
   • Bài viết: 1,312
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 33
   • Bài viết: 194
  3. Giới thiệu phim, các hoạt động điện ảnh và diễn viên

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 12
   • Bài viết: 12
  4. Kinh nghiệm sử dụng

   (14 Đang xem)

   Chia sẻ các kinh nghiệm về cách sử dụng, khắc phục sự cố

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 361
   • Bài viết: 1,547
  5. Phần mềm

   (20 Đang xem)

   Chia sẻ các phẩn mềm hữu dụng dành cho Vaio. Không khuyển khích các phần mềm bẻ khóa.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 157
   • Bài viết: 1,709
  6. Games

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 59
   • Bài viết: 129
  7. Walkman

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 76
   • Bài viết: 391
  8. Tai nghe

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 177
   • Bài viết: 973
  9. Các kiến thức cơ bản, nâng cao về kỹ năng chụp và chỉnh sửa ảnh

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 38
   • Bài viết: 132
  10. Sony Alpha | NEX

   (1 Đang xem)

   Hỏi đáp, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 68
   • Bài viết: 178
  11. Máy ảnh cá nhân và máy quay Handycam

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 50
   • Bài viết: 155
  12. Trò chuyện linh tinh

   (19 Đang xem)

   Nơi chia sẻ về cuộc sống, những niềm đam mê khác ngoài Sony

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 3,005
   • Bài viết: 7,601
 7. Mua | Bán Bài viết cuối

  Nơi mua bán tất cả các sản phẩm Sony

  1. Xperia

   (663 Đang xem)

   Diễn đàn con:

   1. Phụ kiện

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 7,369
   • Bài viết: 35,272
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 365
   • Bài viết: 916
  3. Thiết bị gia đình

   (3 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 86
   • Bài viết: 86
  4. Máy ảnh | Máy quay

   (1 Đang xem)

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 10
   • Bài viết: 10
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 40
   • Bài viết: 40
  6. Mua Bán Tổng Hợp

   (187 Đang xem)

   Tất cả mua bán khác sẽ được các bạn đăng tải tại đây Lưu ý : Không được spam

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 31,847
   • Bài viết: 31,847

Tình hình diễn đàn

Thành viên đang kích hoạtThành viên đang kích hoạt

Hiện đang có 3317 người trực tuyến. 1 Thành viên 3316 Khách viếng thăm

Nhiều người truy cập nhất là 4,546, Hôm qua lúc 09:29 PM.

 1. franking

Thống kê Diễn đàn sony - Thảo luận chuyên sâu về sonyThống kê Diễn đàn sony - Thảo luận chuyên sâu về sony

Chủ đề
65,216
Bài viết
312,166
Thành viên
2,625

Chú giải của Biểu tượngChú giải của Biểu tượng

Chứa bài viết chưa đọc
Chứa bài viết chưa đọc
Không chứa bài viết chưa đọc
Không chứa bài viết chưa đọc
Diễn đàn là một chuyên mục
Diễn đàn là một chuyên mục
Diễn đàn là đường liên kết
Diễn đàn là đường liên kết