Close

Xperia Discuz

Diễn đàn: Xperia Discuz

Diễn đàn con Bài viết cuối

 1. Các bài hướng dẫn chung cho nhiều mẫu Xperia

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 794
  • Bài viết: 4,912
 2. Nơi trình diễn những bức ảnh được chụp từ Xperia

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 398
  • Bài viết: 8,058
 3. Các ứng dụng android được phân chia theo độ phân giải màn hình

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 583
  • Bài viết: 4,388
 4. Các game sắp xếp theo độ phân giải màn hình

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 338
  • Bài viết: 2,531
 5. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 313
  • Bài viết: 4,088