Các thím giúp e phát e flash về bản gốc con zr docomo xong thì bị mất sóng bác nào rành chỉ e với e còn emei các thím ợ