Các bác giúp e với e flash con Zr bản nhà mạng docomo nhưng bị mất sóng hình như bị khóa mạng:nemgach. Bác nào rành chỉ e với e cảm ơn:xinh