quay video trong phòng karaoke là nghe ko dc luôn, nó ồ ồ rẹt rẹt khó chịu lắm.