Hướng dẫn :
Copy file bootanimation.zip vào SD card của bạn

từ SD card,copy file vào system/media .(yêu cầu máy đã root)

Phân quyền permissions cho file bootanimation.zip như sau rw-r-r .
các bạn có thể dùng một số app như root explore ,... để làm.

pass giải nén: masterxjr
* một số hình boot mình sưu tập đc bên XDA.
-

links download: http://forum.xda-developers.com/devdb/project/dl/?id=2070

XPERIA JELLYBEAN-RED
[replacer_img]
download:http://forum.xda-developers.com/devdb/project/dl/?id=2069
SYSTEM LOADINGdownload:http://forum.xda-developers.com/devdb/project/dl/?id=2068http://forum.xda-developers.com/devdb/project/dl/?id=2068
PREVIEW

XPERIA BLUE IMPULSE
[replacer_img]

download:http://forum.xda-developers.com/devdb/project/dl/?id=2067