mình mang sang đây để sưu tầm các bạn tiện download và bàn luận cùng với nhau:
Lưu ý rom cần Un bootloader

hướng dẫn cài đặt:
1. download rom và gapps ở links dưới về
2.copy file zip rom và gapps vào sdcard
3. flash recovery
4.khởi động và vào recovery
5.wipedata/factory sau đó khởi động vào lại recovery 1 lần nữa
6.flash ROM file zip
7. flash Gapps file zip
8. khởi động lại .. done!!

- links download:
ROM: http://goo.im/devs/kxp/kk/dogo
Gapps: http://goo.im/devs/paranoidandroid/roms/gapps/pa_gapps-full-4.4-20131119-signed.zip

** Lưu ý rom này đang trong quá trình thử nghiệm nên ko tránh khỏi một số lỗi nếu có update mình sẽ post lên đây để mọi người cùng vọc