hihi e thì không có tới điều kiện mua Z1 ^^ nếu được thì e đã hok lăn tăn vậy ^^. mong a c giúp