như top ạ, ai có cho em xin với. flash 2 lần toàn bị treo máy, ko hiểu sao