Đây là phiên bản mới nhất của SONY MEDIA ứng dụng phiên bản mới nhất:
New version :


ALBUM 6.1.A.0.16 http://d-h.st/KPX

WALKMAN 8.3.A.0.8 http://d-h.st/4vs

MOVIES 7.1.A.0.4
http://d-h.st/SMx

Xoá bỏ ứng dụng cũ cài đặt bình thường.


Nguồn:
http://forum.xda-developers.com/crossdevice-dev/sony/app-sony-media-extracted-android-4-4-4-t2802733