L mình đang xài nge nhạc, hay xem ảnh chiếu lên tivi luc đầu dc ,sau lại không dc nữa. Chọn bài hát thì quay vòng vòng..., ghi là Đang tải. Không nghe dc. Giờ sao các bạn. Chỉ mình với.