Tình hình hôm nay chơi ngu nghịch cái phần mềm font installer.. làm mất cái font gốc:too_sad:too_sad:too_sad. giờ lỗi font hiện tùm lum.. anh e nào cho mình xin cái backup font gốc của nó với :layhon:layhon:layhon:too_sad:too_sad:too_sad:too_ sad