Em đang dùng XL, em kiểm tra trong phần cài đặt thì model là C2104. số imei trùng đằng sau nhưng model đằng sau máy lại là C2105.Em vào trang: https://www.numberingplans.com/?page=analysis&sub=imeinr để kiểm tra IMEI thì thấy hiện model là C2105.Cho em hỏi là model em dùng là model nào và dùng cách nào để kiểm tra chính xác.
PS: Em dùng cách kiểm tra : *#*#7378423#*#* thì model cũng hiện là C2104.