Nếu ai có xài qua Process Hacker hoặc Process Explorer thì cũng hiểu cái suspend này r, kiểu 1 dạng đọc đc các thread trong app rồi suspend cái cần, ae kiếm mình 1 cái ứng dụng như này vs