mấy bác cho xin 1 số app cài để hiện % PIN và giải phóng RAM với