Thanks chủ thớt, đúng topic mình đang tìm !
----------------------
Chữ ký ......