Chụp macro của xperia L như thế nào vậy, ai chỉ cho mình cách chụp với