bạn nào có thể cho mình xin file rom stock của XL mà của Vietnam đc ko, mình lên mạng down về thì bị lỗi NFC ko bật lên đc rồi