Các bạn test thử chưa? tại sao ta chọn sim mặc định cho thoại và tin nhắn là sim 2 (sim phụ)
mà nhắn tin thì nó cứ send từ sim 1?
nếu alo thì lại vẫn sim2?
mình thử các kiểu ko biết tại sao.