máy e cài font khác vào bị lỗi tiếng việt, bác nào up bộ font mặc định lên cho e với.
e xin chân chân thành cảm ơn!