mình xài dual nên xài mobi lên mạng nhưng hk bị như thế. chuyển qua mobi cho lành, tốc độ cũng cao nữa!!!