Nộp báo cáo thuế là một trong những trách nhiệm quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Việc thực hiện đúng thời hạn và đúng quy định sẽ giúp doanh nghiệp tránh được cái rủi ro pháp lý. Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có một thời hạn nộp báo cáo thuế khác nhau tuỳ thuộc vào từng giai đoạn. Sau đây, Siglaw xin đưa ra lịch nộp báo cáo thuế với cơ quan thuế để doanh nghiệp có thể nắm rõ thời hạn nộp báo cáo thuế của doanh nghiệp mình.


Mục lục
Thời hạn nộp báo cáo thuế với cơ quan thuế
Hộ kinh doanh
Hiện nay, pháp luật không quy định rõ về khái niệm hộ kinh doanh nhưng tại khoản 1 Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định: “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Đối với hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải nộp báo cáo thuế 1 lần/năm, muộn nhất là vào ngày 15/12 của năm trước năm tính thuế theo tờ khai thuế khoán của hộ kinh doanh mẫu số 01/CNKD ban hành kèm thông tư 92/2015/TT-BTC. Hộ kinh doanh không cần phải khai thuế môn bài, số thuế do hộ kinh doanh nộp sẽ do Cơ quan thuế xác định từ hồ sơ, doanh thu của hộ kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp
Đối với đối tượng chịu thuế là doanh nghiệp, sẽ có nhiều loại báo cáo thuế cần nộp hơn hộ kinh doanh như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,…vào từng thời điểm trong năm.

Xem thêm: Dịch vụ Giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam của công ty luật siglaw.