Cứ tẹt ga đi. Có cảm biến mà. Khi nào ko chống nước được nó tự khắc báo. Hehe