Trích dẫn Gửi bởi tronghoa.dinh
> http://www.sony.com.sg/product/sgpac10v1 49 dolars singapore roi vao khoang 850k-900k chac la re nhat roi... neu co sac 2nd thi hay biet may hiiii
Sony làm ăn cũng pro ghê, mỗi nước mỗi giá, hèn gì ngày càng làm giàu cho đối thủ.